Larsen & Frederiksen El-beregning ApS
Print

GDPR

Når du indgår en aftale med LF Beregning Aps, eller du forespørger på tilbud, ydelser eller lignende behandler LF Beregning Aps en række almindelige personoplysninger vedrørende dig og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.
LF Beregning Aps er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores selskabsoplysninger fremgår af hjemmesiden og for henvendelser specifikt vedrørende persondata kontaktes mpi@lfberegning.dk.
Vi behandler dine personoplysninger med det formål at sikre opfyldelse af vores aftale.
Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendig for udførelsen af den førnævnte aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for LF Beregning Aps almindelige forretningsgange, f.eks. salg, service og administration.
Dine personoplysninger kan blive videregivet til underleverandører og samarbejdspartnere, med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.
Det skal oplyses, at LF Beregning Aps overfører dine personoplysninger til tredjeland(e)/internationale organisation(er), og at dette sker i henhold til et lovligt overførselsgrundlag. Overførslen sker som følger:
Tredjeland/international organisation (både selvstændigt dataansvarlige og databehandlere): USA
Overførselsgrundlag: EU/US Privacy Shield
LF Beregning Aps kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Vi lægger vægt på følgende kriterier, når vi vurderer vores opbevaringsperiode:
  • Alle kundeoplysninger opbevares i minimum 5 år
Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, LF Beregning Aps behandler om dig:
  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse)
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger)
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at LF Beregning Aps ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.
Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mpi@lfberegning.dk.
Vi støtter Knæk Cancer 2023