Larsen & Frederiksen El-beregning ApS
Print

Elberegninger

LF Beregning indledte i 2010 et samarbejde med softwarehuset CalWin og beregner i dag i det fremtidssikrede kalkulationsprogram, CalWin Dynamic. I modsætning til tidligere programmer af samme slags, er CalWin Dynamic kommercielt og kan købes af alle autoriserede installatører igennem CalWin.

I 2022 har vi muligheden for at regne kalkulationer i både Calwin og Kalkia. Den kunde som bestiller kalkulationen bestemmer hvilket program vi regner kalkulationen i, der er muligheder for at vi regner/taster kalkulationen i begge programmer, ring og hør nærmere

Ved bestilling af en kalkulation i Calwin hos LF Beregning, får kunden adgang til Calwin Dynamics i 14 dage. Bemærk dette koster 325 kr. Det er nødvendigt for at sikre kunden den fulde gennemsigtighed af vores beregninger og det tætteste samarbejde om de sidste, vigtige detaljer.

Ved bestilling af en kalkulation i Kalkia kræver det at I har erhvervet Kalkia i jeres virksomhed.

Programmets opbygning og vores arbejdsmetoder gør, at det endelige produkt bliver en detaljeret og præcis udregning. Samtidig har vores medarbejdere en bred sammensætning af faglige kompetencer, og de er alle uddannet på beregningskontor til at foretage opmålinger efter opmålingsregler, der har været gældende i over 50 år. 

Kalkulationer fra LF Beregning er foretaget som materialeoptælling og opmålinger ud fra det givne udbuds-materiale. Materialepriserne er almindeligvis medregnet som nettolistepriser (rabatgivende). Arbejdslønnen er beregnet ud fra den til enhver tid gældende overenskomst mellem ELFO og Dansk El-Forbund.

Når installatøren modtager en kalkulation fra LF Beregning, får han med CalWin Dynamic/Kalkia adgang til lister over materialer og akkordopmålinger, der stemmer overens med de ønskede priser i udbudsmaterialet. Samtidig modtager han datafiler, der giver mulighed for at viderebehandle priserne til den færdige tilbudssum. Installatørens opgave er nu at færdigkalkulere beregningen. Det vil altid være muligt at få assistance i den sammenhæng.  

I forbindelse med færdigbehandling af beregningen er der mulighed for at rabatbehandle materialerne og for at tillægge omkostninger og avance m.m. Desuden giver CalWin Dynamic/Kalkia programmet mulighed for løbende regulering af prisniveauet for akkorden, så der altid regnes med det gældende prisniveau. Endvidere opererer programmet med et feriepengetillæg, der også dækker arbejdsskadeforsikringer, ATP og andet, og som er beregnet og anbefalet af installatørernes organisation, Tekniq.

I kalkulationer fra LF Beregning kan der af forskellige årsager være ydelser, der ikke er prissat. Hvis det er tilfældet, kan det skyldes lokale forhold, som vi ikke kender til, eller variabler som eksempelvis afsatte timer, lejepris af maskineri eller teknik til byggeel og lignende. 

Det er endnu en grund til, at vi ønsker, vores kunder skal have adgang til beregningsprogrammet. Har du som installatør behov for sparring eller rådgivning i processen, er vi naturligvis parate til at hjælpe. 

For yderligere information, se også vores forretningsbetingelser

Vi støtter Knæk Cancer 2023